CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.

Výpis z dokumentace200,- Kč
Vyplnění pojistky 300,- Kč
Posudek o bolestném 300,- Kč
Očkování na vlastní žádost 200,- Kč
Prohlídka pro výkon povolání (periodická, vstupní, výstupní) 500,- Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu 400,- Kč
Vyšetření k potravinářskému průkazu 400,- Kč
Vyšetření ke svářečskému průkazu 400,- Kč
Vyšetření ke zbrojnímu průkazu600,- Kč
Přihláška ke studiu150,- Kč
Celkové vyšetření na vlastní žádost 500,- Kč
Žádost do pečovatelského domu či domova důchodců 250,- Kč
Vyšetření zdravotního stavu pro hasičský sbor 200,- Kč
Administrativní výkon150,- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost 400,- Kč

Důležité kontakty

ORDINACE OPATOV

675 28 Opatov č. 162
telefon: 564 565 617

ORDINACE PŘEDÍN

675 27 Předín č. 250
telefon: 568 884 382