CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.

Výpis z dokumentace100,- Kč
Vyplnění pojistky 200,- Kč
Posudek o bolestném 200,- Kč
Očkování na vlastní žádost 150,- Kč
Prohlídka pro výkon povolání (periodická, vstupní, výstupní) 400,- Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu 300,- Kč
Vyšetření k potravinářskému průkazu 400,- Kč
Vyšetření ke svářečskému průkazu 400,- Kč
Vyšetření ke zbrojnímu průkazu600,- Kč
Přihláška ke studiu100,- Kč
Celkové vyšetření na vlastní žádost 400,- Kč
Žádost do pečovatelského domu či domova důchodců 200,- Kč
Vyšetření zdravotního stavu pro hasičský sbor 200,- Kč
Administrativní výkon100,- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost 150,- Kč

Důležité kontakty

ORDINACE OPATOV

675 28 Opatov č. 162
telefon: 564 565 617

ORDINACE PŘEDÍN

675 27 Předín č. 250
telefon: 568 884 382